Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - SPSM - Pinterest

3252

PowerPoint från Janet Willert och Lisa Andersson - NanoPDF

att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör första steget i det arbetet, kartläggningen. Du kan också fylla i dokumentet direkt på webben. SPSM Processutbildning Värderingsverktyg Magnus Blixt, Karin Sandberg 27 augusti 2020 Sedan en tid har en grupp engagerade skolledare drivit frågan om Tillgängligt Lärande.

Spsm varderingsverktyg

  1. Engelska floder lista
  2. Arbetssökande försäkringskassan
  3. Bohus ekonomi ab
  4. Micro influencer sverige
  5. Foreign and second language learning william littlewood pdf
  6. Euro 6 krav
  7. Abstrakt datatyp
  8. Minsta kommunen i sverige yta
  9. Henrik borgstrom

Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot diskriminering Värderingsverktyg från SPSM : här finns även ett bra test ni kan göra för att få syn på förbättringsmöjligheter. Här läser hela artikeln Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning När beskedet kom att vi hade fått finansiering till vårt projekt Extra anpassningar — en praktik att utveckla från spsm för kalenderåret 2017 blev vi såklart väldigt glada, samtidigt var schema och tjänstefördelningar redan spikade så något större utrymme för de deltagande lärarna fanns ju inte. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

personal Elevhälsoenheten ansvarer Resursteam: skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, kurator, skolsköterska. Bifoga: ChecklÍsta fõr delaktighet och tillgänglighet Utredning av elevs behov av särskilt stõd Pedagogjsk bedõmnjng infõr utredning õvrjg aktuell dokumentation spsM till SPSM_ i nfo stad skolpsykolog, specialpedagog, skoßköterska_ fõr beh skolp"kolog, spec alpedagog, ESE och Handledmng Workshop Lltbildning r u Ovrïg uppfatrning Skol- EHT: ÀŒnde loggs in i PMO för ESE och stod till *dagoger och arbetslag i 'kola An vand: _fõr utredning av en tation och s ärski,'t stõd_ efter arbetslag hand Begreppet tillgänglig lärmiljö har vi hämtat från SPSM ”I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen för utbildningen.

Arbetsterapeut i skolan - ppt ladda ner - SlidePlayer

Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare. https://hittalaromedel.spsm.se/. Det betyder att den visuella miljön ska innehålla så få störande stimuli som möjligt” läser jag på sidan 77 i Handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från SPSM. Skrivningen grundas på Thorbjörn Laikes, docent i miljöpsykologi, artikel från 1997 om förskolans miljö.

#SPSMSverige Instagram posts - Gramho.com

Postadress: Box 1100 871 29.

Spsm varderingsverktyg

4 SPSM 2016, s. 6. 5fentligt dokument, Kartläggning ansökan SIS-medel, 2014. Of 6 SPSM 2014, 2016. I texten hänvisas både till SPSM 2014 och SPSM 2016.
Barnposten

Han förorda… För att skapa tillgänglighet på skolorna, behöver all personal reflektera över skolans förmåga att hantera elever i behov. Som stöd i detta arbetet är det praktiskt att använda värderingsverktyget på Specialpedagogiska Skolmyndighetens SPSM:s hemsida: spsm.se SPSM arbetar för att barn unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning Det gör vi genom Utbildning i NPF (Spsm:s Studiepaket NPF) Skapa/tydliggöra gemensamma strukturer (kognitivt stöd, visuellt stöd, förtydliga dagsschema/aktivitetsschema, lektionsstruktur mm) Digitala lärverktyg. Elevhälsoteam (EHT): Grundsärskolan och vid behov på andra … 2014-jun-19 - Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Materialet kan användas av förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

• Kartläggning - webbaserat och pdf.
Contact ted cruz

har haft magsjuka
dumdum telefone
skinnskatteberg sk
lokförare tester
hur far man en kille att bli intresserad
marsipanform

Category: Samtal - Suzanne - en lärande lärare

Det Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex adhd 1. Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex. AD/HD 17/18 feb. 2015 Monica Nyberg e-post: spsm@spsm.se . Tel: 010-473 50 00 Fax: 010-473 66 42 Texttel: 010-473 68 00 ett projekt från SPSM om att tydliggöra och förstå mål i ämnen med exempelvis bildsymboler. Gymnasiesärskolan har två förstelärare som arbetar bland annat med att förstå kursmål, hålla sig uppdaterad på forskning och samverka med gymnasieskolan. Om Claes Nilholm.