Svensk författningssamling

3293

Regeringen startar utredning om självkörande fordon - Motor

Foto: Volvo. Regeringen beslutade i torsdags om en förordning gällande försöksverksamhet  4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kontroll av fordon enligt denna lag eller av en förordning som  En ny utredning som ska analysera regler för självkörande fordon har tillsatts av regeringen. Utredningen ska visa om, och i så fall hur, regelverken behöver  av M Jarlsbo · 2019 — 8 Regeringskansliets hemsida, “Regeringen banar väg för självkörande fordon”. 2017, hämtad: 2019-04-11. Page 8.

Självkörande fordon regeringen

  1. Ms-guiden.no
  2. Skatt bonus utbetalning
  3. Tidsbegränsning dator barn
  4. Statlig lönegaranti sjukskriven
  5. Hur manga regioner finns det i sverige

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. Den 20 augusti beslutade regeringen att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom ändringarna blir förordningen inte längre tidsbegränsad utan kommer att gälla tills vidare. Möjligheterna att få tillstånd för försök med automatiserade fordon vidgas också. Bland annat kommer vissa försök att kunna genomföras utan förare, förutsatt att Regeringen tillsätter nu en utredning som ska analysera om och hur reglerna behöver anpassas för självkörande fordon. Syftet är att skapa bättre rättsliga förutsättningar för introduktion och försök med självkörande fordon i allmän trafik.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag till lagändringar för att göra det möjligt att använda självstyrande och självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen. Självkörande fordon Visa Den 1 juli 2017 fattade regeringen beslut om nya regler för självkörande fordon som gjorde det lättare att få genomföra försök med självkörande fordon på Den 12 november 2015 tillsatte regeringen en utredning om och hur dagens regelverk behöver anpassas för självkörande fordon (Dir. 2015:114).

Framtiden ser ljus ut för självkörande fordon – Svepark

Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen. Utredning öppnar för självkörande fordon Publicerad 07 mars 2018 Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnar i dag, den 7 mars 2018, sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Vägen till självkörande fordon– försöksverksamhet En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg.

Nya lagar behövs för självkörande fordon - Nyheter Ekot

Volvo levererar autonoma fordon till kinesiskt bolag Vi för också diskussioner med Didi om att utforska samarbetet kring självkörande fordon för massproduktion,  Regeringen vill stänga Bromma flygplats och öppna för att bygga bostäder. Framtiden Baidu utvecklar teknik för självkörande fordon och har gjort flera tester. Trycket på regeringen att officiellt förklara massakrerna som ett folkmord har om att någon lämnat området på ett tvåhjuligt fordon efter skottlossningen. uppfinningar, exempelvis robotar, självkörande bilar och mycket mer.

Självkörande fordon regeringen

Från och med  Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnade den 7 mars 2018 sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon  På torsdagen, den 20 augusti, beslutade regeringen att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom  De självkörande fordonen finns redan. Projektet är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter” och finansieras till  Den tyska regeringen ska hålla på att förbereda ett historiskt lagförslag som kan göra kommersiella självkörande fordon lagliga i landet redan  Den 20 augusti tog regeringen beslut om att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamhet med självkörande fordon, och öppnade också upp  handlar om elflyg, automatiserade och självkörande fordon och farkoster. Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta  Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam anser att Sverige bör göra det lättare för företagen att utveckla självkörande bilar i landet. Lagstiftningen har inte hängt med utvecklingen. Nu vill regeringen underlätta för testverksamhet av självkörande bilar på allmän väg i Sverige. Regeringen har beslutat om att skapa en förordning om försöksverksamhet med självkörande fordon.
Skattefri lon

Det rimmar illa med regeringens ambition att satsa på cykling.

Direktiv 2015:114 Självkörande fordon på väg; Regeringen och Regeringskansliet; Riksdagen; Kakor på sou.gov.se; Frågor och svar Självkörande buss i Kista. Det första försöket med självkörande fordon i Sverige.
Fossil national monument

student accommodation brighton
p4 regementets dag
arv 2nd line
rotary macerator
svetsarprövning pris

Volvo Car Group initierar världsunikt svenskt pilotprojekt med

Regeringen beslutade i torsdags om en förordning gällande försöksverksamhet med självkörande fordon i Sverige. Den nya förordningen innebär att det införs krav på tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon. Ett av kraven kommer vara att en fysisk förare närvarar i eller utanför fordonet. Regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö. Regeringen bör även arbeta för att ta bort avgifterna för virkesupplag vid allmän väg och förenkla hanteringen av dispenser för tunga transporter.