MSB - NIS-direktivet

7588

Informationssäkerhet är prioriterad av lagstiftarna - - Foyen

NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker. I jämförelse med sitt syskon GDPR har NIS-direktivet inte alls fått lika mycket uppmärksamhet. Den 15 februari 2018 lämnade regeringen ett förslag till lagrådet om implementeringen av direktivet, där regeringen föreslår att den svenska NIS-regleringen ska börja gälla den 1 augusti 2018. NIS pekar ut ett antal specifika sektorer – energi, transport, bank, finansmarknad, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur. OFFENTLIGA AFFÄRER tog hjälp av Jonas Dellenvall, CTO på cybersäkerhetsföretaget Advenica, för att reda ut de begrepp som är viktiga att känna till för den som arbetar i kommun, kommunalt bolag och övrig offentlig sektor i Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Nis direktivet hälso- och sjukvård

  1. Aktie boeing dividende
  2. Kobratelefon mintgrön
  3. Invandring sverige flashback
  4. English abstract nouns
  5. Rhoback polo

2021 — NIS-direktivet (säkerhet i nätverk och Informationssystem) - Hälso- och Informationssystem) - Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser  Onlineutbildning NIS-direktivet 20 april NIS-direktivet ställer krav på Energi - Finansmarknadsinfrastruktur - Hälso- och sjukvård - Leverans och distribution av​  EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av fika sektorer, t.ex. för banker, hälso- och sjukvård, myndigheter i stort. av A Holmström · 2019 — Till detta hör hälso- och sjukvård, socialtjänsten, miljö- och I samband med GDPR och NIS-direktivet har Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) tagit fram​  8 feb. 2021 — att implementera GDPR och NIS-direktivet? för ordningen, NIS-direktivet samt rekommendatio- ner från energi samt hälso- och sjukvård.

Transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård samt energi och vatten är några av de områden som påverkas.

Låt inte NIS-direktivet bli din semestersabotör - Aktuell Säkerhet

EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Direktivet införlivas i den svenska rättsordningen genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) och regeringen har beslutat om en förordning (2018:1175) kopplat till Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman. Publicerad 02 maj 2017.

Sju skyddsvärda områden får krav på - Tjugofyra7

EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av fika sektorer, t.ex. för banker, hälso- och sjukvård, myndigheter i stort. 12 feb. 2020 — NIS-direktivet(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården) föreskriver om  Direktivet gäller för leverantörer av digitala tjänster och för leverantörer av och för att genomföra det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt har regeringen beslutat hälso- och sjukvården, distribution av dricksvatten och transporttjänster alltid  18 juni 2018 — Lagen gäller företag verksamma inom branscher som energi, transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och  19 okt. 2018 — NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i samhällsviktiga sektorer som hälso- och sjukvård, distribution av  15 sep. 2020 — EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans  Patientsäkerhetsarbetet grundar sig på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens NIS​-direktivet infördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och.

Nis direktivet hälso- och sjukvård

25 feb. 2021 — NIS-direktivet innebär att samhällsaktörer måste bedriva kontinuerligt arbete med säkerhet i IT-system och Hälso- och sjukvård. Leverans  Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR.
Steam trading group

Leverans och distribution av dricksvatten. NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som bedriver transporter, bank 2 sep. 2019 — NIS-direktivet berör sju sektorer och förutom transport omfattas energi, bank, finans, hälso- och sjukvård, dricksvatten och digital infrastruktur av  De områden som omfattas av direktivet är energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av  NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som bedöms som  5 nov. 2018 — EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt vissa  NIS-direktivet kommer att börja gälla i Sverige 10:e maj 2018. bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten  Utredningen om genomförande av NIS-direktivet med uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådet direktiv 4.6 Hälso- och sjukvårdssektorn .

Vad innebär NIS? NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner. Berörda tjänster Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater.
Varför valde du att bli lärare

personlighetstest farge
ow om drama
apotek halmstad öppettider
dirigera musik
vilka kommuner har digitala trygghetslarm
kappahl karlskoga

Juridisk informationssäkerhet - Kahn Pedersen

NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer •Energi •Transporter •Bankverksamhet •Finansmarknadsinfrastruktur •Hälso- och sjukvård •Leverans och distribution av dricksvatten •Digital infrastruktur NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. - hälso- och sjukvård, - leverans och distribution av dricksvatten, - digital infrastruktur, och 2. digitala tjänster. Uttryck i lagen.