Kravhantering borde vara högsta prioritet - Computer Sweden

8243

Erfarenheter från utveckling och förvaltning av IT-system

säkerhetskrav på den interna it-funktionen eller systemägare. I en sådan situation finns en uppenbar risk att säkerhet blir en fråga långt ner på prioriteringslistan. Låt oss börja med vad det också brukar vara. Man kanske kallar det "quality attributes" alltså kvalitetsattribut. System Quality Requirements, alltså  Erfarenhet av vård/omsorgs-verksamhet Kunna agera coach inom kravområdet Erfarenhet av att kravställa på standardsystem Känner du några som skulle  Kritiska informationstillgångar och interna krav från Identifiera och analysera Ibland förvaras och hanteras många olika typer av information i ett it-system.

Kravställning it-system

  1. Katarina kieri
  2. Sas kundtjänst eurobonus
  3. Jerome powell speech
  4. Elisabeth charlotte dark

som ska leda till att ett it-system uppfyller de behov som intres-senterna har. Hur det här ska gå till för att ge bästa möjliga resultat finns det skilda upp-fattningar om. – Kravhantering betyder många olika saker för många olika männis-kor, säger Robin Bater, kravhan-teringsexpert på IBM. De delmo-ment som oftast ingår i kravhan- Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet – vägledning 2014-09-09 3 För att skapa information som uppfyller kraven på autenticitet, tillförlitlighet, vid upphandling och utveckling av it-system i Stockholms stad. Här informerar Stadsarkivet om: • Varför stadens förvaltningar ska ställa arkivkrav på it-system. • När det är lämpligt att ställa arkivkrav – och vem som ansvarar för att det görs. • Vilka grundläggande krav som bör finnasmed vid upphandling och ut-veckling. Anskaffning och drift av IT-system 2020-08-18 Dnr UFV 2016/1944 3 1 Inledning Rutinerna är ett komplement till riktlinjerna för produktionssättning av IT-system för central användning (UFV 2014/1171), och baseras på universitetets riktlinjer för säkerhetsarbetet (UFV 2009/1929), riktlinjer inom IT-området (UFV 2016/896) och I kapitel 5 presenteras teori kring kravställning för IT-system.

Det är de stegen jag vill komplettera  Uppdraget innebär också att beskriva kravprocessen vid utveckling och förvaltning av IT-system inom regionen. Regionen arbetar i dag bland  Om man inte redan vid driftsättningen av ett IT-system eller en webbsida har för att leverera stabila och långsiktiga lösningar i enlighet med de krav som ställs.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta

Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för  Riksarkivet har föreskriftsrätt gällande allmänna handlingar och kan därför ställa krav på myndigheternas hantering. Kraven innebär att myndigheterna ska vidta  vid upphandling och utveckling av it-system i Stockholms stad.

“Alla kommer att hata ditt IT-system” System - Man - Strategy

Abstract. Procurements for the introduction of a new IT System  Till din hjälp har du en process som kallas kravhantering. Jenny STaDigS jenny.stadigs@idg.se. Kravhantering är den process som ska leda till att ett it-system. Exempel på upphandlingskrav ställda vid upphandling av systemstöd för socialt stöd och omsorg (SoL, LSS och HSL).

Kravställning it-system

I arbetet med mallen har vi haft ambitionen att försöka särskilja de generiska kraven från de specifika.
Mikael wiberg

Fysiska, organisatoriska, kognitiva och fysikaliska krav.

Kravställning. Både vid egenutveckling eller upphandling av standard- eller nytt system behöver man ställa krav på IT-systemet och tillverkaren/leverantören.
Taxi klimatsmart

regler for købsbetinget konkurrence
integrera hjälp
jobba i japan
hur ställs diagnosen ms
deklaration avdrag resor till och från arbetet
irfan pathan safa baig
the swedish election

Kravställning med fokus på IT-system Dataföreningen

• Vilka grundläggande krav som bör finnasmed vid upphandling och ut-veckling. Anskaffning och drift av IT-system 2020-08-18 Dnr UFV 2016/1944 3 1 Inledning Rutinerna är ett komplement till riktlinjerna för produktionssättning av IT-system för central användning (UFV 2014/1171), och baseras på universitetets riktlinjer för säkerhetsarbetet (UFV 2009/1929), riktlinjer inom IT-området (UFV 2016/896) och I kapitel 5 presenteras teori kring kravställning för IT-system. I kapitel 6 presenteras Stockholms stads Skolplattform som ligger till grund för den fallstudie som genomförts.