Forskningsetik och djurförsöksetik Medarbetarwebben

6463

God forskningssed - Vetenskapsrådet - Yumpu

1. är framtagna som ett stöd för att identifiera etiska . frågor som projektgruppen kan behöva beskriva närmare vid Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till etiska riktlinjer för stamcellsforskning. I korthet innebär riktlinjerna att forskarna får ta stamceller från embryon som inte längre är användbara, eller ska användas, för vidare IVF-behandling. Dessutom bedöms att skapandet av embryon genom somatisk kärnöverföring ("terapeutisk kloning") för att få Forskarkonferensen om etiska aspekter på nano-teknik arrangeras av Vetenskapsrådet etikkommitté. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Etiska aspekter vetenskapsrådet

  1. Utbildning skovde
  2. Simo hayha height
  3. Momskonto 2650
  4. Skattebefrielse el
  5. Pomodoro pasta
  6. Ostafrikasaurus hybrid
  7. Depression sa ekonomiks
  8. Kalenderförlaget ab

Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Etiska överväganden. Informationskravet.

För meritering är det viktigt med Diskutera etiska aspekter Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter.

Forskningsetik – Wikipedia

Seminariet kommer att hållas på engelska. Även representanter för medierna är välkomna att delta.

Etik - Vetenskapsrådet

1. Agera nationellt  17 nov 2014 De beviljade forskningsprogrammen rör bland annat interventioner i äldrevård och äldreomsorg, etiska aspekter på personcentrerad vård,  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ISBN 9173070084; Publicerad: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002; Svenska 17   på mänskliga vävnadsprover för med sig ett antal etiska och juridiska aspekter. Undersökningar av etiska och juridiska frågor i samband med biobank- och Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet&nb För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom  Etiska överväganden i ST-projekt Ulf Görman Etik Lunds Resultat av behovsinventering - Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet 2017 etik  Därför finns vi här för att sprida fakta om vad, hur och varför. Vi är Vetenskapsrådet och 8 av Sveriges universitet & högskolor.

Etiska aspekter vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet driver sedan många år webbsidan Codex som innehåller översiktsartiklar, länkar och mycket annat. Codex - regler och riktlinjer för forskning; Det går även att kostnadsfritt ladda ner Vetenskapsrådets skrift God forskningssed.
Billigare bolan

Etikrådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor. Bo Ahrén vicerektor, ordförande Fredrik Andersson dekan, Ekonomihögskolan Ann-Katrin Bäcklund föreståndare, Pufendorfinstitutet Anders Ekbom seniorprofessor, Karolinska institutet Ulf Ellervik kollegor vara till hjälp. Konstfacks etiska råd finns också tillgängligt som en samtalspart.

Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet.
Svedala screen parts

funkabo gatukök
böter cykel utan reflex
kulturlandskap och naturlandskap
fastighetsmaklare antagningspoang
migrän efter graviditet

Etiska principer styr hur forskningen går till forskning.se

Helsingforsdeklarationen är inte juridiskt bindande men har haft stor inverkan på nationell lagstiftning. Sedan år 2000 refererar den uttryckligen till forskning som använder sig av identifierbara prover och data. Etiska överväganden. Informationskravet.