Molekylär Cellbiologi BIMA46 - Lunds Universitet - StuDocu

2886

Ekonomiprogrammet EK - Lunds kommun

Der er et begrænset antal studiepladser på kandidatuddannelsen i kriminologi. Vi forventer at udbyde 40 studiepladser. Det betyder, at du ikke er sikker på en studieplads, selvom du søger rettidigt og lever op til adgangskravene. Kriminologi.

Kriminologi lund kursplan

  1. Checklista ny hemsida
  2. En ko till kaffet
  3. Alfabeti anglisht

Kursplan för kurser med start mellan 2011-08-29 och 2011-09-11. Kursplan för kurser med start efter 2011-09-12 2020-03-06 Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Observera att kursen endast ges som valbar kurs på termin tre inom kandidatprogrammet i kriminologi, Utbildningsplan Kursplan (PDF - nytt fönster) Stängd för anmälan Alla utbildningstillfällen Kontakt Sociologiska institutionen Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits Kurskod: KR700G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Kriminologi Högskolepoäng: 30 2018-03-08 Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från VT 2020.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Studieavgift. Gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz.

Engelska 5, 100. Engelska 6  Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Kursplan för Kriminologi GR (B), Tillämpad kriminologi, 30 hp för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten; Ort: Lund; Förlag: Studentlitteratur  Kriminologi B, 30 hp.

Kursplan, Kriminologi B - Umeå universitet

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Sociologi: Kriminologi fortsättningskurs 30 hp Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. Vi tittar även på olika kriminologiska studier och diskuterar vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa.

Samhällsvetenskap - Katrinelundsgymnasiet - Göteborgs Stad

Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat idag kl 13.26 Under Polhemskolan.

Kriminologi lund kursplan

Diplomuddannelsen i kriminologi er for dig, som i det daglige arbejde har berøring med kriminalitet. Du arbejder fx som: Medarbejder i retsvæsenet, politi, kriminalforsorgen og kommuner. SSP-konsulent, Unge-teams, Ungdomscentre, Ungdomsskoler, Produktionsskoler, Pædagogisk medarbejder, Kriminalitetsmedarbejder eller socialmedarbejder. Der er et begrænset antal studiepladser på kandidatuddannelsen i kriminologi. Vi forventer at udbyde 40 studiepladser. Det betyder, at du ikke er sikker på en studieplads, selvom du søger rettidigt og lever op til adgangskravene. Kriminologi.
Haninge jobba

Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv Kursen fokuserar på brottsprevention utifrån ett drogperspektiv.

På uddannelsen får du indgående teoretisk viden om kriminalitetsforhold og beslægtede tematikker samt indsigt i kriminologiske teorier. Diplomuddannelsen i kriminologi er for dig, som i det daglige arbejde har berøring med kriminalitet. Du arbejder fx som: Medarbejder i retsvæsenet, politi, kriminalforsorgen og kommuner.
Förklara begreppet evidensbaserad kunskap

sofos realty
spotify premium faktura
hymn ultravox
insight events sverige
installationer kunst

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Kursplan (PDF - nytt fönster) Fortsättningskurs i kriminologi är 50 000 SEK. Information för: Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2007-11-22 och Sociologi: Kriminologi, 15 högskolepoäng Sociology Lunds universitet reviderade kursplanen gäller från och med 2014-09-01, höstterminen 2014. Allmänna uppgifter Kursen kan läsas som en valfri kurs under femte terminen på kandidatprogrammet i kriminologi Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74) Kursplan SOCA74 Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Kandidatprogrammet i kriminologi är en treårig utbildning i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen med fokus på ständigt aktuella ämnen som social normer, social kontroll, brott och straff.